NLP ქოუჩინგი

კურსის მიზანი - შევასწავლოთ მსმენელებს ნეიროლინგვისტური პროგრამირების არსი და მნიშვნელობა ადამიანის პიროვნული ცვლილების, წარმატების მიღწევის, ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებისთვის. დავეხმაროთ მათ, გააცნობიერონ, რა მოსწონთ საკუთარ თავში და შეცვალონ ის, რაც არ მოსწონთ, ადვილად გაუგონ სხვა ადამიანებს, იყონ საკუთარ თავში დარწმუნებული, ჩაანაცვლონ ნეგატიური მდგომარეობა პოზიტიურით, დაამყარონ კავშირი ქვეცნობიერთან.

კურსის შედეგად - მსმენელები შეისწავლიან ნეიროლინგვისტური პროგრამირების ეფექტიან ტექნიკებსა და მეთოდებს, რომლებიც დაეხმარება მათ, გათავისუფლდნენ წარსულის უარყოფითი გამოცდილებისგან, თავად შეიქმნან სასურველი განწყობილება და ამაში სხვებსაც დაეხმარონ, გადაჭრან აქამდე გადაუჭრელი პრობლემები, დაამყარონ ჯანსაღი "რაპორტი" ადამიანებთან და მიიღონ ისინი ისეთებად, როგორებიც არიან, ისწავლონ პატიება, აკონტროლონ ფიქრები და პოზიტიურად შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება.

                შეხვედრა  პირველი 

 •  შესავალი,
 • ზოგადი ფსიქოლოგია,
 • მიმოხილვა, არსი, როლი, რაობა

                შეხვერდა  მეორე  

 •  ვინ არის ადამიანი?
 • ადამიანის განვითარების ეტაპები და ფაზები; მიმოხილვა( ბავშვობა, მოზარდობა, ზრდასრულობა, სოციალური აქტივობა, კარიერა); 
 • პარადიგმა, შეხედულებათა სისტემა; 
 • ადამიანის ზოგადი დანიშნულება და მისია; 
 • ეგზისტენციალური ვაკუუმი და კოგნიტიური დისონანსი 
 • ტესტი;
 • საკლასო, გონებრივი ენეჯაიზერები;
 • ტრანსი            შეხვედრა  მესამე 
 • რას მალავს ჩვენი არაცნობიერი
 • ქვეცნობიერი როგორც "ბატონი" ვერსუს ქვეცნობიერი როგორც "მსახური" 
 • რა გავლენას ახდენს ქვეცნობიერი ქცევაზე?
 • რას ამბობს ჩვენი ქვეცნობიერი ჩვენზე? 
 • რა კონკრეტული გამოხატულებები აქვს ქვეცნობიერს
 • ტესტი/ტრანსი                                     
 •                    შეხვედრა  მეოთხე 
 • ცვლილებების მართვა 
 • ცვლილებების აუცილებლობა 
 • ცვლილებები როგორც წარმატების საკვანძო ინდიკატორი 
 • როგორ გავატაროთ ცვლილება, როცა ეს ასე რთულია 
 • ტესტი/ტრანსი,
 •                   შეხვედრა მეხუთე
 • რა არის NLP და მისი ძირითადი საკომუნიკაციო მოდელი ტვინი და მისი აგებულება,  და ნერვული სისტემების ურთიერთკავშირი.
 • NLP ჩართულობა კომუნიკაციის სწორად დამყარებაში 
 • ტვინის აგებულება
 • ტვინის ნეირონების კავშირები საკომუნიკაციო სისტემებთან 
 • ნერვული სისტემების კავშირის არსი და მნიშვნელობა 
 • ტესტი/ტრანსი
 •                  შეხვედრა მეექვსე
 • . ღუზა – მისი შექმნა და გავლენა ადამიანის ფსიქიკაზე
 • პოზიტიური და ნეგატიური ღუზები
 • პოზიტიური ღუზის შექმანა
 • ღუზების კოლაფსი 
 • ღუზების კლასიფიკაცია
 • ტესტი/ტრანსი
 •               შეხვედრა მეშვიდე
 • NLP ფასილიტატორი და მისი ემოციური ინტელექტი 
 • რა არის ფასილიტაცია 
 • რა არის ემოციური ინტელექტი 
 • თვითცნობიერება 
 • საკუთარი თავის მართვა 
 • სოციალური ცნობიერება 
 • ურთიერთობების მართვა
 • ტესტი/ ტრანს
 •                  შეხვედრა მერვე
 • აუდიტორიის მართვა NLP გამოყენებით 
 • სიტყვის მომზადება და წარდგენა
 • მოსამზადებელი ეტაპები 
 • აუდიტორიის მართვა
 • აუდიტორიამდე აზრის მკაფიოდ მიტანა 
 • ტესტი/ ტრანსი

ტრენინგს უძღვება: ზაზა ქოიავა 

ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, საჯარო  მმართველობის მაგისტრი, NLP საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, სერთიფიცირებული ტრენერი NLP ქოუჩინგში, ლიდერობასა და მენეჯმენტში, პოზიტიური და ტრანსკულტურალური ფსიქოთერაპიის კონსულტანტი. ექსპერტი მენეჯმენტისა და ადამიანური რესურსების მართვის დარგში

ტრენინგზე რეგისტრაცია https://goo.su/jE9QZqJ

 • ტრენინგის დასაწყისი  - 4 სექტემბერი;
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 8 სამუშაო შეხვედრა ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს.
 • ტრენინგის ფორმატი -როგორც online, აგრეთვე ადგილზე დასწრებით.
 • ტრენინგის გავლის შედეგად გადმოგეცემათ ქოუჩნგის საერთაშორისო ასოციაციის სერთიფიკატი.

დამატებით ინფორმაციისათვის დარეკეთ 595979700