ყველა ისტორია

გაყიდვები და მოლაპარაკებები

გაყიდვები და მოლაპარაკებები

ტრენინგი „გაყიდვები და მოლაპარაკებები“ ეფუძნება მრავალწლიან გამოცდილებას, უახლეს ტექნოლო

 კორპორატიული ქოუჩინგის სასწავლო კურსი

კორპორატიული ქოუჩინგის სასწავლო კურსი

გუნდური ქოუჩინგი გზა ეფექტიანი გუნდის ფორმირებისკენ  (სასწავლო სერთიფიცირებული პროგრამა) კურს